bắn cá jili jilihow - Free 101K Nhập Trận Ngay

bắn cá jili jilihow

BUILD TRUST - BUILD VALUE

. Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 2 lầu, diện tích sàn trệt 55m2:  Móng cọc+ Mái bê tông cốt thép  
  Diện tích sàn trệt 55 m2    
  Diện tích xây dựng 225 m2    
  Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn 3.000.000 đ/m2    
  Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh 3.375.000 đ/m2    
           
TT Nội dung % Diện tích Diện tích Đơn giá Thành tiền
1 Phần móng cọc 30% 55 3.375.000 55.687.500
2 Tầng trệt 100% 55 3.375.000 185.625.000
3 Lầu 1 100% 60 3.375.000 202.500.000
4 Lầu 2 100% 65 3.375.000 219.375.000
5 Mái lợp tôn, dộ dốc 15o 50% 57 3.375.000 96.187.500
Tổng cộng (đồng) 759.375.000
Chat facebook
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại